You are here

SEA Games 2011: บรรยากาศในการแข่งขันยิงธนู

ภาพบรรยากาศในการแข่งขันกีฬายิงธนูใน ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย นักกีฬาไทยได้รางวัลดังต่อไปนี้

  1. เหรียญเงิน จากทีมชายคันธนูโค้งกลับ
  2. เหรียญทองแดง จากนักกีฬาชายบุคคลคันธนูโค้งกลับ
  3. เหรียญทองแดง จากนักกีฬาหญิงบุคคลคันธนูโค้งกลับ
  4. เหรียญทองแดง จากทีมหญิงคันทดกำลัง
  5. เหรียญทองแดง จากทีมผสมคันธนูโค้งกลับ

SEA Games 2011

SEA Games 2011

SEA Games 2011

SEA Games 2011

SEA Games 2011

SEA Games 2011

SEA Games 2011 SEA Games 2011
SEA Games 2011  SEA Games 2011
 SEA Games 2011  SEA Games 2011
 SEA Games 2011  SEA Games 2011
 SEA Games 2011  SEA Games 2011
 SEA Games 2011  SEA Games 2011
 SEA Games 2011  SEA Games 2011
 SEA Games 2011  SEA Games 2011