You are here

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 สมาคมฯได้ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาว กกท. โดยมีทีมนักกีฬาทีมชาติ และนายกสมาคมฯ ร่วมในการกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล ในการเดินทางไปกลับและสมหวังเหรียญทองจากการแข่งขัน ซีเกมส์ ในครั้งนี้

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์

ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนไปแข่งซีเกมส์