You are here

Sports Vision

นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ให้สัมภาษณ์รายการ Sports Vision เรื่อง ความหวังของยิงธนูในเอเชี่ยนเกมส์-โอลิมปิก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:00 - 11:00 น. ออกอากาศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:00 - 11:00 น. 

Sports Vision

Sports Vision

Sports Vision

Sports Vision