You are here

งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดงานต้อนรับ และมอบรางวัลให้กับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐ สิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2558

ในการแข่งขันกีฬายิงธนู สมาคมฯ ได้ชิงชนะเลิศ 3 เหรียญคือ หนึ่งเหรียญทอง สองเหรียญเงิน เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์

งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์ งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์

งานต้อนรับมอบรางวัลนักกีฬาซีเกมส์