You are here

การฝึกซ้อมของนักกีฬาโอลิมปิก

การฝึกซ้อมของนักกีฬาโอลิมปิกที่เตรียมการแข่งขัน ลอนดอน โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 30 ได้มาทำการฝึกซ้อมกับ โค้ช Kim Sun Bin ที่สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก จำนวน 4 ประเทศคือ ไทย พม่า บังคลาเทศ และ อิรัก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2555

การฝึกซ้อมของนักกีฬาโอลิมปิก

การฝึกซ้อมของนักกีฬาโอลิมปิก

การฝึกซ้อมของนักกีฬาโอลิมปิก

การฝึกซ้อมของนักกีฬาโอลิมปิก