You are here

การแข่งขันยิงธนูคัดเลือกตัวระดับภาค 5 จังหวัดน่าน

การแข่งขันกีฬายิงธนูคัดเลือกตัวระดับภาค 5 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดน่าน ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร แพร่ และสุโขทัย การกีฬาแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นผู้แทนสมาคมฯ นายเลิศพร แก่นจันทร์ เป็นวิทยากร และผู้ตัดสิน 3 คนประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพราน จ่าสิบตรี พิพัฒน์ ตลับแก้ว และนายชฏิล วรรณคำลือ กำหนดการณ์ประชุมผู้จัดการทีม เวลา 9:00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และตรวจอุปกรณ์ธนูเวลา 11:00น. แข่งขันคันธนูโค้งกลับในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชุมพร แสงมณี มาเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ

01

01 

01

01

01

 01

01