You are here

การประชุมความคืบหน้า SEA Games ครั้งที่ 26 ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งให้มีการประชุมความคืบหน้า SEA Games ครั้งที่ 26 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554

การประชุมความคืบหน้า SEA Games 2011 ที่ทำเนียบรัฐบาลการประชุมความคืบหน้า SEA Games 2011 ที่ทำเนียบรัฐบาล