You are here

นครลำดวนเกมส์

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 18 "นครลำดวนเกมส์" เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 ทางสมาคมฯ ส่งผู้ตัดสิน 3 คนไปช่วยตัดสินกีฬายิงธนู โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

  • นายเลิศพร แก่นจันร์
  • เรือตรีพิษณุพล นิพันธ์ประศาสน์
  • นายอนิวรรต ทองศิริ

นครลำดวนเกมส์

นครลำดวนเกมส์

นครลำดวนเกมส์

นครลำดวนเกมส์