You are here

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:00น. มีการประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ ห้องประชุมสหพันธ์กีฬาโลก (WA) เพื่อการประเมินผลการแข่งขันที่ World Cup Stage I ที่เซี่ยงไฮ้ และเรื่องอุปกรณ์ฝึกซ้อมแข่งขัน โดยนายกสมาคมฯ ได้สำรองเงินสั่งซื้อจากต่างประเทศมาให้นักกีฬาได้ใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียมการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้สมาคมฯ ยังไม่ได้รับงบประมาณการเก็บบำรุงตัวจากการกีฬาแห่งปรเทศไทยทั้งสิ้น เช่นเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และค่าอาหาร 4 เดือน ซึ่งทางสมาคมฯต้องหาเงินมาจ่ายให้กับนักกีฬาท้ัง 16 คนล่วงหน้า

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์

ประชุมนักกีฬาชุดทีมชาติ ซีเกมส์