You are here

ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 สมาคมฯ ได้ว่าจ้างผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami ชาวอิตาลี มาฝึกสอนโครงการเตรียมนักกีฬาสู่โอลิมปิคเกมส์ที่ Rio โดยคัดเลือกจากนักกีฬาชุด ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่สิงค์โปร์ เป็นนักกีฬาชาย 5 คน หญิง 2 คน (เฉพาะคันธนูโค้งกลับ) เข้าเก็บบำรุงตัว 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน 2558 หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ เอเชียครั้งที่ 19 (CQT) ถ้านักกีฬาติดจากการคัดเลือก CQT โครงการนี้จะดำเนินต่อไป ถ้าหลุดจากการแข่งขันโครงการก็จะถูกระงับไว้ก่อน

ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami

ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami

ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami

ผู้ฝึกสอนคนใหม่ Mr.Alberto Zagami