You are here

การแข่งขันยิงธนูสัปดาห์กีฬานาวี 2557

การแข่งขันยิงธนูสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2557 ณ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยทางสมาคมฯ ได้ส่ง นายเลิศพร แก่นจันทร์ เป็นกรรมการตัดสินกีฬายิงธนู และสนับสนุน เป้ายิงธนูพร้อมขาตั้ง จำนวน 20 ชุด และอุปกรณ์สำหรับจัดสนาม 1 ชุด

การแข่งขันยิงธนูสัปดาห์กีฬานาวี 2557

การแข่งขันยิงธนูสัปดาห์กีฬานาวี 2557

การแข่งขันยิงธนูสัปดาห์กีฬานาวี 2557

การแข่งขันยิงธนูสัปดาห์กีฬานาวี 2557