You are here

ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญ สมาคมกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันใน ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันมที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:30น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 2 ถนนศรีอยุธยา

ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28

ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28

ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28

ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28

ประชุมแข่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 28