You are here

โคราชเกมส์

โคราชเกมส์ การแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 33 ระหว่าง วันที่ 15-19 มกราคม 2558 โดยส่ง นายเลิศพร แก่นจันทร์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ, ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง เป็นวิทยากร และหัวหน้าผู้ตัดสิน และได้ส่ง นาวาโทพิเดช บุตรสุด, พันจ่าเอกพิษณุพงษ์ นิพันธ์ประศาสน์, พ.จ.อ.อภิรักษ์ นิยมดี, จ่าเอกสุเทพ คชเกตุ, อนิวรรต ทองศิริ, เฉลิมชัย ก้อนนาค, ชฏิล วรรณคำลือ และปราณี แก่นจันทร์ เป็นผู้ตัดสิน เข้าร่วมการแข่งขั้นในครั้งนี้ 

โคราชเกมส์

โคราชเกมส์

โคราชเกมส์ 

 โคราชเกมส์