You are here

เกณฑ์การคัดเลือการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๕ และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗

ขอเชิญส่งนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการคัดเลือกตัวรายการการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๕ และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กำหนดวันคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๕ และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ โดยคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยได้กำหนดวันแข่งขันคัดเลือกตัวไว้ ๓ ครั้ง ดังนี้

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์