You are here

แถลงข่าวโครงการ Thai House เพื่อการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายมนตรี ไชยพันธ์ุ รักษาการแทน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวโครงการ Thai House เพื่อการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมือง Incheon ในวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระขนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ทางสมาคมฯ ได้ส่ง เจ้าหน้าที่ 2 คน และนักกีฬา 4 คน เข้าร่วมในการนี้ด้วย

แถลงข่าวโครงการ Thai House เพื่อการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17