You are here

สั่งซื้ออุปกรณ์ธนูใหม่ เพื่อผู้สนใจฝึกซ้อมฟรี

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 มีผู้สนใจมาสมัครฝึกกีฬายิงธนูที่สนามยิงธนูหัวหมาก ประมาณ 100 คน ซึ่งสมาคมฯ ได้สั่งซื้ออุปกรณ์ธนูใหม่ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจกีฬายิงธนูได้ใช้ในการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ

สั่งซื้ออุปกรณ์ธนูใหม่ เพื่อผู้สนใจฝึกซ้อมฟรี

สั่งซื้ออุปกรณ์ธนูใหม่ เพื่อผู้สนใจฝึกซ้อมฟรี

สั่งซื้ออุปกรณ์ธนูใหม่ เพื่อผู้สนใจฝึกซ้อมฟรี

สั่งซื้ออุปกรณ์ธนูใหม่ เพื่อผู้สนใจฝึกซ้อมฟรี