You are here

การแข่งขันรายการทดสอบเพื่อกีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ ประเทศเมียนมาร์

การแข่งขันรายการทดสอบเพื่อการแข่งขันกีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนปีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2556 มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 6 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย,มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, ไทย, และเวียดนาม ทำพิธีเปิดโดย รองประธานาธิบดี อูเงียนทอง และรองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก นายสงวน โฆษะวินทะ เมื่อเช้าวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 10:30 น.

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

ซีเกมส์ ครั้งที่ 27

01

01

กีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬายิงธนูในซีเกมส์ ครั้งที่ 27