You are here

กิจกรรมวันเด็ก 2555

สมาคมฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก กีฬายิงธนูให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจมาเล่นกีฬายิงธนู ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 ณ สวนหลวง ร.9 เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักกีฬายิงธนูมากขึ้น

กิจกรรมวันเด็ก 2555 กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555 กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555 กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555 กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555 กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555 กิจกรรมวันเด็ก 2555