You are here

Navy Open 2557

การแข่งขันยิงธนูรายการ Navy Open ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ สนามฟุตบอล หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดำเนินรายการโดย นาวาเอก ธำรง สุพรรณพงศ์ อนุกรรมการ/ เลขานุการยิงธนู กองทัพเรือและผู้บังคับการกรมการต่อสู้อากาศยานที่ 2

Navy Open 2557

Navy Open 2557

Navy Open 2557

Navy Open 2557

Navy Open 2557