You are here

การไฟฟ้าสนับสนุนนักกีฬาไปแข่ง เอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 - 14:00 น. สมาคมฯ ได้นัดหมายกับ นายประภาส วิชากูล รองผูว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเป็นการชี้แจงเรื่องงบประมาณสนับสนุนนักกีฬาของสมาคมฯ ไปแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ที่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2557

การไฟฟ้าสนับสนุนนักกีฬาไปแข่ง เอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้

การไฟฟ้าสนับสนุนนักกีฬาไปแข่ง เอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้

การไฟฟ้าสนับสนุนนักกีฬาไปแข่ง เอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้

การไฟฟ้าสนับสนุนนักกีฬาไปแข่ง เอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้